Umowy serwisowe

W ramach obsługi serwisowej oferujemy:

  • Usługę na żądanie (T&M) – klient pokrywa koszty obsługi serwisowej (części, materiały, robocizna, dojazd) na podstawie obowiązujących cenników, przy każdym wezwaniu serwisu
  • Indywidualną umowę serwisową (FSMA) – odpłatność za wykonane wydruki, gdzie klient obciążany jest raz w miesiącu, niezależnie od ilości wezwań serwisu (części, materiały, robocizna, dojazd zawarte w cenie wydruku)

W ramach stałej i długoterminowej obsługi serwisowej oferujemy możliwość zawarcia umowy serwisowej, która gwarantuje Klientowi zminimalizowanie ryzyka ponoszenia trudnych do zaplanowania i przewidzenia kosztów związanych z utrzymywaniem urządzenia w stanie zapewniającym stałą gotowość do pracy.

W tej chwili oferujemy umowę FSMA (Full Service Maitenance Agreement), która w obecnej formie jest wynikiem długoletniej ewolucji polegającej na  jej ciągłym dostosowywaniu do potrzeb i wymagań Klienta i rynku.

Umowa FSMA zakłada odpłatność za wykonane wydruki (kopie) według określonej stawki, w cenę wliczone są wszystkie koszty związane
z eksploatacją urządzenia (z wyłączeniem papieru i innych nośników druku oraz zszywek). Umowa zawierana jest standardowo na okres 36 miesięcy. Koszty rozliczane są pod koniec każdego miesiąca, po uzyskaniu informacji od użytkownika o stanie licznika urządzenia. Poprzez kontrolę ilości wydruków, Klient ma wpływ na wysokość ponoszonych kosztów, jednocześnie mając świadomość braku ryzyka poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

W ramach umowy nasza firma gwarantuje otoczenie obsługą serwisową urządzenia w taki sposób aby urządzenie było w idealnym stanie technicznym zapewniającym bezawaryjną pracę. W razie jakiejkolwiek usterki zapewniamy szybki czas reakcji na każde wezwanie klienta (200 minut liczone od momentu przyjęcia zgłoszenia). W naszym szeroko pojętym interesie jest skrócenie do niezbędnego minimum ewentualnej przerwy w pracy urządzenia, a w razie konieczności dostarczenie urządzenia zastępczego.

Skontaktuj się z nami