O firmie

 

   PROXER Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999r w wyniku reorganizacji firmy XEROX Polska Sp. z o.o. polegającej na przekazaniu części działalności działu serwisu na zewnątrz firmy (outsourcing). Ideą zmian było skupienie się firmy XEROX i nowo powstałej firmy PROXER na zwiększeniu skuteczności w zakresie podstawowych profili działalności obu przedsiębiorstw. Na mocy umowy z firmą XEROX Polska Sp. z o.o. uzyskaliśmy status Autoryzowanego Partnera, którego fundament stanowili byli pracownicy korporacji.

Podstawę działalności naszej firmy stanowiła obsługa serwisowa urządzeń XEROX segmentu „office” i wybranych zaawansowanych technicznie urządzeń wysokonakładowych. Wraz z rozwojem firmy i zmieniającymi się wymaganiami Klienta, oferta stawała się coraz szersza.

W chwili obecnej jesteśmy w stanie świadczyć usługi na każdym etapie realizacji projektu z zakresu sprzedaży i obsługi posprzedażnej urządzeń i rozwiązań firmy XEROX, zaczynając od rzetelnej informacji i doradztwa, poprzez sprzedaż, kończąc na doświadczonym serwisie.

Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach i są poddawani procesom weryfikacji wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami korporacji.

Z naszej obsługi korzystają instytucje i urzędy państwowe, małe i duże przedsiębiorstwa, korporacje, wydawnictwa i drukarnie oraz wiele innych podmiotów w różnej formie organizacyjnej.

Nasze starania są ukierunkowane na dostarczanie odbiorcom nowoczesnych produktów i usług oraz kompleksowych i wysokiej jakości rozwiązań, które w pełni zaspokoją wymagania każdego Klienta.

 

Zarząd PROXER Sp. z o.o.

 

Skontaktuj się z nami